back to home dude

Trận chiến cuối cùng của Cua

Trận chiến cuối cùng của Cua

về Trận chiến cuối cùng của Cua

Đánh bại chú cua. Cố gắng không để bị đánh bởi chính mình.