back to home dude

Trận chiến của những anh hùng trong thế giới Fantasy 4

Trận chiến của những anh hùng trong thế giới Fantasy 4

về Trận chiến của những anh hùng trong thế giới Fantasy 4

Hãy giúp Anna và bạn cô ấy vượt qua thử thách trong thế giới tưởng tượng này. Bạn phải chiến đấy với vô số sinh vật và lần lượt tấn công nhau. Các nhân vật của bạn sẽ mở khoá những năng lực mới bằng những kinh nghiệm chiến đấu có được và những kho báu