back to home dude

Trận chiến của chú thỏ

Trận chiến của chú thỏ

Về Trận chiến của chú thỏ

100 tên Ninja đã được cử đi giết bạn nhưng bạn sẽ không để bị hạ gục mà không chiến đấu. Hãy cố gắng giết thật nhiều kẻ thù. Bạn càng sống sót được lâu, kẻ thù càng mạnh.