back to home dude

Trận chiến bằng tàu

Trận chiến bằng tàu

về Trận chiến bằng tàu

Cố gắng để đẩy các tàu thuyền khác ra khỏi lĩnh vực này, hoặc nhấn chìm họ bằng bom.