back to home dude

Trạm chống thây ma

Trạm chống thây ma

về Trạm chống thây ma

Xây những tòa nhà để bảo vệ chính mình vì lũ thây ma đang đến gần! Hãy nhanh lên và tiêu diệt tất cả những đợt tấn công đang đến.