back to home dude

Trái Tim Dũng Cảm

Trái Tim Dũng Cảm

Về Trái Tim Dũng Cảm

Bạn phải tìm ra Chén Thánh. Thật không may là nó đang được bảo vệ bởi một con rồng nguy hiểm. Hãy làm mọi thứ có thể để hoàn thành được nhiệm vụ này và cưới công chúa.