back to home dude

Trái tim của cướp biển

Trái tim của cướp biển

về Trái tim của cướp biển

Vị cướp biển này đang trong một cuộc hành trình tìm lại trái tim của ông ấy! Sau một cuộc chiến với con quỷ khổng lồ, ông ấy đã bị mắc kẹt trên một hòn đảo. Bạn sẽ đánh bại những sinh vật quỷ cái trên đường đi và tìm lại trái tim của vị cướp biển chứ?