back to home dude

Trại ngựa

Trại ngựa

về Trại ngựa

Là một người chủ trại ngựa, bạn phải chăm sóc chúng, mua thêm ngựa và kiếm thêm tiền để mua thêm thiết bị.