back to home dude

Trái Đất Tuyệt Vời

Trái Đất Tuyệt Vời

về Trái Đất Tuyệt Vời

Hành tinh này. Chúng ta không trân trọng nó theo cách mà chúng ta nên làm. Chúng ta xả rác quá nhiều. Chúng ta không tái chế đủ. Nhưng đã đến lúc để thay đổi. Bạn và Robot tái chế sẽ làm sạch toàn bộ khu rừng nhiệt đới. Chuyện đó nghe thật vui đấy!