back to home dude

Trái đất bị đánh chiếm 2

Trái đất bị đánh chiếm 2

về Trái đất bị đánh chiếm 2

Trái đất bị phá huỷ bởi những kẻ ngoài hành tinh và bạn sẽ làm mọi thứ để có thể sống sót. Hãy khám phá những vùng mới, tìm kiếm những người sống sót và lập nhóm để đánh bại kẻ thù. Liệu bạn có thể vượt qua được tất cả các cửa?