back to home dude

Trafficator 2: Road Panic

Trafficator 2: Road Panic

về Trafficator 2: Road Panic

Điều khiển giao thông và tránh tắc nghẽn! Nhấp vào những chiếc xe để dừng chúng lại hoặc cho chúng di chuyển trở lại sao cho không để cho bất kỳ một chiếc xe nào bị đụng