back to home dude

Traffic Talent

Traffic Talent

Về Traffic Talent

Hãy chứng tỏ rằng bạn không chỉ là một tay lái điên cuồng mà còn là một tay lái tuân thủ đúng luật trong trò chơi lái xe này. Dừng lại khi đèn đỏ, sử dụng chuyển tín hiệu và tuân thủ đúng chỉ số tốc độ giới hạn để ghi nhiều điểm nhé.