back to home dude

Trackmaster

Trackmaster

về Trackmaster

Cố gắng ở lại giữa đường bằng cách nhắm con trỏ vào mục tiêu. Bạn sẽ mất năng lượng khi bạn rời khỏi mục tiêu. Lưu điểm số của bạn bằng cách nhấp vào Submit Score sau khi kết thúc trò chơi.