back to home dude

Tower Of Power

Tower Of Power

Về Tower Of Power

bạn có đủ can đảm đối đầu với tháp năng lượng này không? Chọn trò chơi của bạn, bắt đầu quay và hy vọng sự may mắn! Khi bạn thấy 2 hoặc 3 hình cùng loại nằm cạnh nhau, bạn sẽ được tiền.