back to home dude

Tòa Tháp Vận Mệnh

Tòa Tháp Vận Mệnh

Về Tòa Tháp Vận Mệnh

Chào mừng bạn đến với Tòa Tháp Vận Mệnh. Bạn sẽ leo được đến đâu? Trèo lên tòa tháp và thu thập đá quý và kho báu. Đánh bại những tên quái vật và leo trên chiếc thang. Trên đường đi bạn có thể tìm thấy những món đồ sẽ giúp bạn trong nhiệm vụ của bạn. Bạn sẽ trở thành người hùng chứ?