back to home dude

Tower Machines

Tower Machines

về Tower Machines

Xây những tháp khác nhau bên đường để chặn kẻ thù lại! Đặt ra một kế hoạch chiến thuật và nhớ là không chỉ có 1 kẻ thù để đối đầu! Sau mỗi nhiệm vụ bạn có thể tiêu tiền bạn kiếm được trong cửa hàng!