back to home dude

Touch & Catch: Fruit Farm

Touch & Catch: Fruit Farm

về Touch & Catch: Fruit Farm

Bạn có muốn ăn một quả táo màu đỏ? Nhưng bạn hái những quả táo. Bấm nút chuột trái để thả các quả táo, nắm bắt những quả táo trong giỏ trước khi chúng rơi xuống đất!