back to home dude

Toto và màn bắn pháo hoa năm mới

Toto và màn bắn pháo hoa năm mới

về Toto và màn bắn pháo hoa năm mới

Hãy giúp Toto với màn bắn pháo hoa năm mới. Bạn phải nhấn vào Toto để làm nổ pháo. Bạn sẽ được nhiều điểm hơn nếu làm nổ pháo ở chính giũa màn hình.