back to home dude

Total Robostruction

Total Robostruction

về Total Robostruction

Hãy chứng minh giá trị của bạn đối với thủ lĩnh người máy bằng cách kéo những bộ phận lắp ráp vào dây chuyền sản xuất và tạo ra một đội người máy quân hãi hùng để cai trị thế giới! Hành động thật nhanh để có được sự đồng tình của đội trưởng của bạn và tiêu diệt nhân loại để bắt đầu một sự nghiệp của bạn!