back to home dude

Torpedoes Armed

Torpedoes Armed

về Torpedoes Armed

Chặn những ngư lôi đang tiến dần và nhấn chìm những con tàu của kẻ thù để tăng thêm điểm. Nhớ là bạn đừng để bị hết xăng. Khoản tiền mà bạn có được có thể mua thêm nâng cấp cho tàu ngầm của bạn!