back to home dude

Topsy Turvy

Topsy Turvy

về Topsy Turvy

Những phiền toái đang xảy ra trên thế giới của Turv! Hãy giúp Topsy trở về nhà. Nhảy lên ngược lại với bức tường để chuyển đổi trọng lực.