back to home dude

Tommy Slingshot

Tommy Slingshot

về Tommy Slingshot

Vào vai Tommy và sử dụng súng su của anh ta để hạ gục những kẻ thù! Nhắm thật kỹ và cố gắng ghi 3 ngôi sao trong từng cấp độ! Bạn có thể sử dụng tiền để mua thêm nâng cấp trong cửa hàng.