back to home dude

Tom và Jerry: Thảm Họa

Tom và Jerry: Thảm Họa

Về Tom và Jerry: Thảm Họa

Dẫn Tom qua ngôi nhà phù thủy và ăn quả táo bị ểm bùa để trở nên lớn hơn và mạnh hơn! Hãy phá hủy thật nhiều đồ vật để đạt điểm số cao nhất. Bạn có thể mở khóa tất cả những bộ trang phục trong trò chơi này không?