back to home dude

Tom & Jerry: Rượt đuổi trong Mê Cung

Tom & Jerry: Rượt đuổi trong Mê Cung

Về Tom & Jerry: Rượt đuổi trong Mê Cung

Trong trò chơi rượt đuổi này bạn sẽ phải tạo một con đường cho Jerry! Bạn luôn phải ở trước Tom một bước vì nếu cậu ấy đuổi kịp bạn, bạn sẽ phải bắt đầu trò chơi lại từ đâu!