back to home dude

Tom & Jerry: Rig-A-Bridge

Tom & Jerry: Rig-A-Bridge

Về Tom & Jerry: Rig-A-Bridge

Hãy xây cầu cho Jerry sao cho chú ta có thể đến được với miếng phô mai ở cuối những cấp độ. Nhớ là bạn không nên kéo điểm nối quá xa, nếu không chiếc cầu nối của bạn sẽ bị gẫy.