back to home dude

Tom & Jerry: Đột Kích Tủ Lạnh

Tom & Jerry: Đột Kích Tủ Lạnh

Về Tom & Jerry: Đột Kích Tủ Lạnh

Như thường lệ, Tom và Jerry lại ở trong một cuộc chiến. Chọn nhân vật yêu thích của bạn và bắt đầu chơi! 2 con chuột cần phải lấy được càng nhiều đồ ăn từ tủ lạnh càng tốt! Bạn càng trèo được cao hơn trong tủ lạnh, số điểm của bạn sẽ càng cao hơn! Nhưng hãy cẩn thận, Tom sẽ tìm cách ngăn bạn lại bằng cách ném những quả bóng vào bạn! Hãy cố gắng tránh tất cả những quả bóng!