back to home dude

Tom & Jerry bữa ăn đêm

Tom & Jerry bữa ăn đêm

về Tom & Jerry bữa ăn đêm

Đã khuya và Jerry cảm thấy đói bụng nên cậu ấy tìm đến nhà bếp! Vấn đề duy nhất là cậu ta bị mộng du! Bạn phải dẫn Jerry vào nhà bếp mà không đánh thức cậu ta! Đặt các mũi tên để chỉ đường và hướng rẽ, giúp Jerry lấy được đồ ăn và trở vè nhà an toàn.