back to home dude

Tom & Jerry: bóng tuyết

Tom & Jerry: bóng tuyết

Về Tom & Jerry: bóng tuyết

Tom sẽ bắn Jerry bay xa hết mức có thể. Jerry có quyền quyết định bay xa đến đâu bằng cách vỗ cánh và đập vào những vật như tên lửa hay bạt lò xo để bay xa hơn. Sau 5 làn chơi, bạn sẽ có biết được điểm tổng của mình.