back to home dude

Tokyo trong đống đổ nát

Tokyo trong đống đổ nát

Về Tokyo trong đống đổ nát

Tokyo có rất nhiều toà nhà cũ cần phải phá đi để dành chỗ cho những toà nhà mới. Hãy đặt thuốc nổ ở đúng vị trí và phát nổ.