back to home dude

Toà tháp Stark của người sắt

Toà tháp Stark của người sắt

về Toà tháp Stark của người sắt

New York đang bị tấn công. Bạn có muốn ngăn kẻ thù lại? Hãy giúp Tony Shark bảo vệ toà nhà Stark và toàn bộ thành phố. Hãy sử dụng người sắt mk100.