back to home dude

Toà tháp phòng vệ ngăn chặn phương tiện giao thông 3

Toà tháp phòng vệ ngăn chặn phương tiện giao thông 3

về Toà tháp phòng vệ ngăn chặn phương tiện giao thông 3

Hãy đặt các toà tháp dọc theo con đường để ngăn không cho các phương tiện giao thông đi qua. Bạn có thể dùng tiền kiếm được để mua thêm những toà tháp mới và tăng khả năng phòng vệ. Liệu bạn có thể đảm bảo rằng không một kẻ thù nào có thể tới phía cuối con đường.