back to home dude

Toà thap phòng thủ Pixi

Toà thap phòng thủ Pixi

về Toà thap phòng thủ Pixi

Hãy sắp xếp những toà tháp dọc đường đi để chặn kẻ thù và giữ những toà nhà của bạn trụ được với những đòn tấn công. Bạn phải có kế hoạch chiến thuật để giành chiến thắng và có được số điểm cao nhất.