back to home dude

Tòa tháp Hanoi

Tòa tháp Hanoi

về Tòa tháp Hanoi

Những tòa tháp ở Hanoi. Một trò chơi đã được truyền qua nhiều thế hệ. Bạn thấy những khối màu đó chứ? Hãy tạo lại cái tháp đó ở một cột khác. Nhưng hãy nhớ rằng, bạn không để đặt một khối to hơn ở trên một khối nhỏ hơn. Hãy bắt đầu suy nghĩ.