back to home dude

Tòa Tháp của Alkemor

Tòa Tháp của Alkemor

Về Tòa Tháp của Alkemor

Alkemor là một phù thủy đầy sức mạnh đã đi vòng quanh thế giới này nhiều hơn một lần. Trong cuộc hành trình ông ấy đã thu thập được rất nhiều kho báu. Alkemor cũng thích đánh bạc nữa. Bạn có thể thắng được vài kho báu của ông ấy không?