back to home dude

Tòa nhà đáng yêu

Tòa nhà đáng yêu

Về Tòa nhà đáng yêu

Hãy xây một tòa nhà với những khối mèo vui nhộn này. Việc nối kết hợp những khối giống nhau là rất quan trọng, nếu không bạn sẽ gặp rắc rối với việc giữ cho tòa nhà đứng vững!