back to home dude

Tòa nhà bảo vệ 2

Tòa nhà bảo vệ 2

về Tòa nhà bảo vệ 2

Hành tinh của bạn đang bị tấn công. Xây những tòa nhà để bảo vệ nó.