back to home dude

Tô Màu với Dora

Tô Màu với Dora

về Tô Màu với Dora

Tô màu chưa bao giờ vui như vậy! Bạn có thể chọn giữa rất nhiều bức tranh vẽ Dora và những người bạn, nên hãy chọn bức mà bạn thích nhất và bắt đầu tô màu. Bạn cũng có thể in ra bức tranh mà bạn đã tô màu và tặng nó cho ai đó. Hoặc dĩ nhiên là bạn có thể giữ cho riêng mình. Chúc bạn chơi vui!