back to home dude

Tô màu những chiếc xe

Tô màu những chiếc xe

về Tô màu những chiếc xe

Thật là một bức tranh những chiếc xe thật đẹp. Nhưng không có màu nào cả... nhiệm vụ của bạn là tạo nên một bức tranh đầy màu sắc.