back to home dude

Tô màu lục giác

Tô màu lục giác

Về Tô màu lục giác

Dùng chuột vi tính để giúp cho những khối lục giác này có màu giống nhau! Có những khối đặc biệt cần được tô màu 2 lần, hoặc theo 1 thứ tự nào đó. Bạn có thể hoàn thành những trò chơi này không?