back to home dude

Tờ Giấy Sống Sót

Tờ Giấy Sống Sót

về Tờ Giấy Sống Sót

Bay lâu nhất có thể với chiếc máy bay giấy. Tránh những chướng ngại vật, thu thập những đồng xu và hãy tiếp tục cải thiện khoảng cách của bạn.