back to home dude

TNT Zombies

TNT Zombies

về TNT Zombies

Đây là thời điểm bạn phải thanh toán tất cả những con ma! sử dụng thuốc nổ và môi trường xung quanh để làm nổ chúng thành nhiều mảnh nhỏ càng tốt. Khi bạn thực hiện điều này càng dã man, bạn sẽ ghi được điểm càng cao!