back to home dude

Tầng mê cung 2

Tầng mê cung 2

về Tầng mê cung 2

Những mê cung này có nhiều tầng lớp! Di chuyển qua các tầng khác nhau và tìm cách đến điểm đích. Bạn có thể thu thập đúng chiếc chìa khóa để sang được màn chơi kế tiếp?