back to home dude

Titanic Đau Lòng

Titanic Đau Lòng

Về Titanic Đau Lòng

Ôi, một người bạn của bạn đang yêu điên cuồng. Cậu ấy không thể suy nghĩ thấu đáo nữa rồi. Bạn không muốn điều này xảy ra với chính mình, tất nhiên rồi. Bắn những trái tim đang bay và đừng dừng lại cho đến khi tất cả chúng biến mất. Làm bất cứ điều gì để đoạt lại người bạn lúc trước của bạn!