back to home dude

Titanic

Titanic

về Titanic

Chiếc tàu Titanic đã bị chìm! Hãy giúp cho tất cả những hành khách lên tàu cứu đắm. Và cũng đừng quên lên kế hoạch trước khi: những chiếc tàu chỉ có thể chở được một lượng khách nhất định.