back to home dude

Tip Tap

Tip Tap

về Tip Tap

Tip Tap Tip Tap. Trái phải trái phải. Những điều cơ bản của trò chơi này rất đơn giản. Nhấn chuột khi bạn rẽ trái, nhấn chuột thêm một lần nữa bạn sẽ rẽ phải. Dễ dàng! Ồ nhưng nó không dễ như bạn tưởng. Hãy thử chơi nào!