back to home dude

Tinysasters 2

Tinysasters 2

Về Tinysasters 2

Trong các trò chơi bạn xây dựng thành phố của riêng bạn. Chọn lấy một chỗ và xây dựng nhà ở. Đừng quên rằng bạn phảinghĩ về việc xây dựng các trang trại để trồng thực phẩm và chắc chắn rằng bạn có một xưởng cưa. Bạn sẽ cần nó để cắt gỗ mà bạn mang từ rừng.