back to home dude

Tiny Timmy And Big Bill

Tiny Timmy And Big Bill

về Tiny Timmy And Big Bill

Trong trò chơi này, công việc của bạn là làm cho Tiny Timmy và Big Bill phối hợp với nhau! Điều khiển Timmy tập hợp tất cả những bộ ria mép và hãy để cho Bill giúp đỡ anh ta khi anh ta không thể đạt đến!