back to home dude

Tiny Easter Dash

Tiny Easter Dash

Về Tiny Easter Dash

Giúp chú thỏ con thu thập được những quả trứng phục sinh nhé! Nhảy đi nhảy lại để bắt được chúng, nhưng chú ý vật rơi xuống! Nếu bạn ăn được củ cà rốt thì bạn nhận được lá chắn quanh mình trong thời gian ngắn!