back to home dude

Tini Heli

Tini Heli

về Tini Heli

Bạn muốn một chiếc trực thăng? Được thôi bạn sẽ có một chiếc trực thăng! Nhưng bạn chỉ có một chiếc nhỏ thôi nhé? Vậy là bạn đã có điều mình mong muốn và giờ đây bạn trở thành một chủ nhân đáng tự hào của một chiếc trực thăng cỡ nhỏ. Bạn còn chờ điều gì nữa? Bắt đầu bay quanh thành phố với nó nào. Hãy bay qua những điểm kiểm soát!