back to home dude

Tình trạng lộn xộn 2

Tình trạng lộn xộn 2

về Tình trạng lộn xộn 2

Hãy tìm đường vượt qua tình cảnh lộn xộn này. Không phải tất cả mọi người đều là kẻ thù của bạn, vì thế hãy tập trung. Chọn nhân vật bạn thích và bối cảnh xung quanh.